Εταιρεία   Έργα   R & D   Κτηματολόγιο   Επικοινωνία    

 

Έργα

Πληροφορική, ΓΣΠ, Τηλεπισκόπηση
και Εφαρμογές
GNSS


Φορείς ανάθεσης & Έργα:

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
Μελέτη κτηματογράφησης για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου στο Δήμο Ελευσίνας του Νομού Αττικής. Φωτογραμμετρική απόδοση, κτηματογράφηση, ψηφιοποιήσεις υπαρχόντων διαγραμμάτων, παραγωγή βάσεων δεδομένων και δόμηση αρχείων της μελέτης σε περιβάλλον ARC/Info. (Σε συνεργασία με το Τμήμα Κτηματογραφήσεων και Πράξεων Εφαρμογής.)

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
Μελέτη κτηματογράφησης για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου στην κοινότητα Μαγούλας του Νομού Αττικής. Φωτογραμμετρική απόδοση, κτηματογράφηση, ψηφιοποιήσεις υπαρχόντων διαγραμμάτων, παραγωγή βάσεων δεδομένων και δόμηση αρχείων της μελέτης σε περιβάλλον ARC/Info. (Σε συνεργασία με το Τμήμα Κτηματογραφήσεων και Πράξεων Εφαρμογής.)

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
Μελέτη κτηματογράφησης για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου στους Ο.Τ.Α. Μανολάδας, Νέα Μανολάδας και Αρετής του Νομού Ηλείας. Φωτογραμμετρική απόδοση, κτηματογράφηση, ψηφιοποιήσεις υπαρχόντων διαγραμμάτων, παραγωγή βάσεων δεδομένων και δόμηση αρχείων της μελέτης σε περιβάλλον ARC/Info. (Σε συνεργασία με το Τμήμα Κτηματογραφήσεων και Πράξεων Εφαρμογής.)

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
Μελέτη κτηματογράφησης για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου στη Νήσο Σαλαμίνα και στο Δήμο Νέας Περάμου του Νομού Αττικής. Φωτογραμμετρική απόδοση, κτηματογράφηση, ψηφιοποιήσεις υπαρχόντων διαγραμμάτων, παραγωγή βάσεων δεδομένων και δόμηση αρχείων της μελέτης σε περιβάλλον ARC/Info. (Σε συνεργασία με το Τμήμα Κτηματογραφήσεων και Πράξεων Εφαρμογής.)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ και ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
Πολεοδομική μελέτη Α΄ Κατοικίας Ν. Αρτάκη του Νομού Ευβοίας. Κτηματογραφική αποτύπωση και πράξη εφαρμογής Πολεοδομικής μελέτης, υψομετρικές μελέτη, επεξεργασία στοιχείων και δόμηση αρχείων της μελέτης σε περιβάλλον ARC/Info. (Σε συνεργασία με το Τμήμα Κτηματογραφήσεων και Πράξεων Εφαρμογής.)

ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
Αναθεώρηση εγκεκριμένου σχεδίου Δήμου Αμαρουσίου. Ψηφιοποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου, δημιουργία και ενημέρωση ενιαίου υποβάθρου, μεταφορά ρυμοτομικών γραμμών στα υπόβαθρα, παραγωγή θεματικών χαρτών, οργάνωση βάσεων δεδομένων, με χρήση Γ.Σ.Π. σε περιβάλλον Arc/Info. (Σε συνεργασία με το Τμήμα Κτηματογραφήσεων και Πράξεων Εφαρμογής.)

ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
Ανάπλαση περιοχών δήμων Ν. Λιοσίων και Αγ. Αναργύρων. Ψηφιοποίηση υπαρχόντων υποβάθρων για δημιουργία ενιαίου υποβάθρου, δημιουργία βάσης δεδομένων για παραγωγή θεματικών χαρτών με χρήση Γ.Σ.Π. σε περιβάλλον Arc/Info.

ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
Μελέτη ΒΙΠΑ - ΒΙΟΠΑ Μεταμόρφωσης Κτηματογραφική αποτύπωση και εφαρμογή Πολεοδομικής μελέτης, επεξεργασία στοιχείων και δόμηση αρχείων της μελέτης σε περιβάλλον ARC/Info. (Σε συνεργασία με το Τμήμα Κτηματογραφήσεων και Πράξεων Εφαρμογής.)

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ
Πράξη εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης Β' κατοικίας περιοχής Παραλίας Δήμου Καλυβίων Αττικής. Κτηματογραφική αποτύπωση και εφαρμογή Πολεοδομικής μελέτης, επεξεργασία στοιχείων και δόμηση αρχείων της μελέτης σε περιβάλλον ARC/Info. (Σε συνεργασία με το Τμήμα Κτηματογραφήσεων και Πράξεων Εφαρμογής.)

ΔΗΜΟΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ
Οργάνωση Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών (GIS) - Διαχείριση υφισταμένων μελετών της Κοινότητας Μαγούλας.

ΔΗΜΟΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ
Πράξη Εφαρμογής σχεδίου στις περιοχές "ΠΑΤΗΜΑ" και "ΤΣΑΚΑΛΙ" της Κοινότητας Μαγούλας του Νομού Αττικής. Κτηματογραφική αποτύπωση και πράξη εφαρμογής πολεοδομικής μελέτης, υψομετρική μελέτη, δόμηση αρχείων σε βάση δεδομένων Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών σε περιβάλλον ARC/Info. (Σε συνεργασία με το Τμήμα Κτηματογραφήσεων και Πράξεων Εφαρμογής.)

αρχή

Πληροφορική, ΓΣΠ, Τηλεπισκόπηση
και Εφαρμογές
GNSS

Κυκλοφοριακές και
Συγκοινωνιακές μελέτες

Τοπογραφικές μελέτες

Κτηματογραφήσεις και
 Πράξεις Εφαρμογής