Εταιρεία   Έργα   R & D   Κτηματολόγιο   Επικοινωνία    

 

Έργα

Κυκλοφοριακές και
Συγκοινωνιακές μελέτες


Φορείς ανάθεσης & Έργα:

ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
Αναθεώρηση εγκεκριμένου σχεδίου Δήμου Αμαρουσίου. Ψηφιοποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου, δημιουργία και ενημέρωση ενιαίου υποβάθρου, μεταφορά ρυμοτομικών γραμμών στα υπόβαθρα, παραγωγή θεματικών χαρτών, οργάνωση βάσεων δεδομένων, με χρήση Γ.Σ.Π. σε περιβάλλον Arc/Info.

ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
Κυκλοφοριακή μελέτη Δήμου Ελευσίνας. Δόμηση αρχείων της μελέτης σε Περιβάλλον ARC/Info.

ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
Κυκλοφοριακή οργάνωση και στάθμευση στο Δήμο Αγίων Αναργύρων.

ΔΗΜΟΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ
Συγκοινωνιακές - κυκλοφοριακές επιπτώσεις εκτελούμε-νων και προγραμματισμένων συγκοινωνιακών έργων στην περιοχή της Κοινότητας Μαγούλας. Ανάλυση - προτάσεις αντιμετώπισης αρνητικών επιπτώσεων.

αρχή

Κυκλοφοριακές και
Συγκοινωνιακές μελέτες

Τοπογραφικές μελέτες

Κτηματογραφήσεις και
 Πράξεις Εφαρμογής