Εταιρεία   Έργα   R & D   Κτηματολόγιο   Επικοινωνία  

 

Έργα

Κτηματογραφήσεις και
 Πράξεις ΕφαρμογήςΦορείς ανάθεσης & Έργα:

ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
Αναθεώρηση εγκεκριμένου σχεδίου Δήμου Αμαρουσίου. Ψηφιοποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου, δημιουργία και ενημέρωση ενιαίου υποβάθρου, μεταφορά ρυμοτομικών γραμμών στα υπόβαθρα, παραγωγή θεματικών χαρτών, οργάνωση βάσεων δεδομένων, με χρήση Γ.Σ.Π. σε περιβάλλον Arc/Info. Σε συνεργασία με το Τμήμα Πληροφορικής, ΓΣΠ, Τηλεπισκόπησης και Εφαρμογών GNSS.)

ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
Μελέτη ΒΙΠΑ - ΒΙΟΠΑ Μεταμόρφωσης Κτηματογραφική αποτύπωση και εφαρμογή Πολεοδομικής μελέτης, επεξεργασία στοιχείων και δόμηση αρχείων της μελέτης σε περιβάλλον ARC/Info. (Σε συνεργασία με το Τμήμα Πληροφορικής, ΓΣΠ, Τηλεπισκόπησης και Εφαρμογών GNSS.)

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ
Πράξη εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης Β' κατοικίας περιοχής Παραλίας Δήμου Καλυβίων Αττικής. Κτηματογραφική αποτύπωση και εφαρμογή Πολεοδομικής μελέτης, επεξεργασία στοιχείων και δόμηση αρχείων της μελέτης σε περιβάλλον ARC/Info. (Σε συνεργασία με το Τμήμα Πληροφορικής, ΓΣΠ, Τηλεπισκόπησης και Εφαρμογών GNSS.)

ΔΗΜΟΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ
Οργάνωση Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών (GIS) - Διαχείριση υφισταμένων μελετών της Κοινότητας Μαγούλας.

ΔΗΜΟΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ
Πράξη Εφαρμογής σχεδίου στις περιοχές "ΠΑΤΗΜΑ" και "ΤΣΑΚΑΛΙ" της Κοινότητας Μαγούλας του Νομού Αττικής. Κτηματογραφική αποτύπωση και πράξη εφαρμογής πολεοδομικής μελέτης, υψομετρική μελέτη, δόμηση αρχείων σε βάση δεδομένων Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών σε περιβάλλον ARC/Info.

αρχή

Κυκλοφοριακές και
Συγκοινωνιακές μελέτες

Τοπογραφικές μελέτες

Κτηματογραφήσεις και
 Πράξεις Εφαρμογής