Εταιρεία   Έργα   R & D   Κτηματολόγιο   Επικοινωνία  

 

Κτηματολόγιο

 


Χρήσιμα έντυπα / υποδείγματα

 

Εξουσιοδοτήσεις

 

Εξουσιοδότηση

 

Εξουσιοδότηση (αιτήσεις)

 

Εξουσιοδότηση (απόσπασμα)

 

Εξουσιοδότηση (πιστοποιητικό)

 

 

Υποδείγματα συμπληρωμένων εγγράφων

  

Αίτηση διόρθωσης προσωπικών στοιχείων δικαιούχου

 

Αίτηση διόρθωσης πρόδηλου σφάλματος

 

Αίτηση διόρθωσης / Ένσταση

 

 

αρχή

 

Ενημερωτικό Σημείωμα

 
 
Χρήσιμα έντυπα / υποδείγματα