Ανθρώπινο Δυναμικό

Η ΓΕΩΤΟΠΟΣ Α.Ε. διαθέτει μία ικανή και έμπειρη ομάδα στελεχών, η οποία έχει ωθήσει την εταιρεία να αναπτυχθεί, να εδραιωθεί στην αγορά παρουσιάζοντας έργο και υπηρεσίες υψηλού επιπέδου ποιότητας. Η εταιρεία θεωρείται από το Ελληνικό Δημόσιο αλλά και από τις ανταγωνιστικές εταιρείες, ως αξιόπιστη Ανάδοχος ικανή να φέρει εις πέρας τα έργα που αναλαμβάνει να εκπονήσει.
Από την ίδρυσή της η εταιρεία παρουσιάζει σταθερή ανάπτυξη τόσο σε οικονομικά μεγέθη όσο και στο έμψυχο δυναμικό που την στελεχώνει. Σήμερα η ΓΕΩΤΟΠΟΣ Α.Ε. απασχολεί περίπου 25 επιστήμονες και τεχνικούς με υψηλά επίπεδα εμπειρίας καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα γνωστικών αντικειμένων και ειδικοτήτων. Με χαμηλό μέσο όρο ηλικίας, ενδεικτικό της δημιουργικότητας και της πρωτοποριακής λογικής που επικρατεί, και με υψηλό επίπεδο κατάρτισης των στελεχών της, όπου 3 στους 5 είναι απόφοιτοι Ανώτατης Σχολής ενώ 1 στους 4 είναι κάτοχος μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου, η εταιρεία επενδύει συνειδητά στο ανθρώπινο δυναμικό της και πορεύεται με γερές βάσεις προς την επίτευξη των στόχων της.
Είναι η τεχνογνωσία και η αφοσίωση καθ’ ενός από τους συνεργάτες μας που εξασφαλίζουν την ποιότητα και την αποδοτικότητα της εταιρείας και την ωθούν να ξεπερνάει συνεχώς τα υψηλά κριτήρια που η ίδια έχει καθιερώσει.