Πληροφορική, ΓΣΠ, Τηλεπισκόπηση και Εφαρμογές GNSS

Το Τμήμα Πληροφορικής, ΓΣΠ, Τηλεπισκόπησης και Εφαρμογών GNSS αναλαμβάνει έργα που αφορούν σε πληροφορική, Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών(GIS), φωτοερμηνεία και τηλεπισκόπηση και σε εφαρμογές δορυφορικού προσδιορισμού θέσης (GNSS). Το Τμήμα εκπονεί μελέτες και έργα που σχετίζονται με νέες τεχνολογίες σε αυτά τα γνωστικά αντικείμενα.

Το Τμήμα Πληροφορικής, ΓΣΠ, Τηλεπισκόπησης και Εφαρμογών GNSS περιλαμβάνει και τον τομέα Έρευνας και Ανάπτυξης (R & D) που συμμετέχει ή αναλαμβάνει εξ’ ολοκλήρου μελέτες κα έργα σε θέματα έρευνας και ανάπτυξης τεχνολογιών.

Τομείς Δραστηριοτήτων

 • Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών- Τηλεπισκόπηση – Ψηφιακή χαρτογραφία
 • Εφαρμογές Δορυφορικού εντοπισμού (GPS, EGNOS, GALILEO)
 • Γεω-πληροφορική
 • Δορυφορικές Εφαρμογές

Έργα

 • Ανάπτυξη της πλατφόρμας GEO-Guide η οποία παρέχει πληροφορίες συνυφασμένες με την θέση του χρήστη (Location Based Services – LBS).
 • Συντονισμός του προγράμματος “Eye in the Sky” το οποίο συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
 • Δημιουργία του Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών για την πόλη της Αθήνας. Εκτός από το χαρτογραφικό υπόβαθρο η βάση δεδομένων του ΓΣΠ περιέχει και άλλες πληροφορίες που αφορούν κυρίως κυκλοφοριακά θέματα όπως αριθμό λωρίδων των δρόμων, φωτεινούς σηματοδότες, κ.α.
 • Έλεγχος των αροτριαίων καλλιεργειών και βοσκοτόπων της Νομαρχίας Τρικάλων  με τηλεπισκόπηση στα πλαίσια του ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης και ελέγχου (Πρόγραμμα MARS – Δράση F).
 • Μελέτη κτηματογράφησης για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου στο Δήμο Ελευσίνας και την Κοινότητα Μαγούλας του Νομού Αττικής. (Σε συνεργασία με το Τμήμα Κτηματογραφήσεων και Πράξεων Εφαρμογής.)
 • Μελέτη ελεύθερης λεωφόρου Ελευσίνας – Σταυρού – Α/Δ Σπάτων και Δυτική Περιφερειακή λεωφόρος Υμηττού. (Σε συνεργασία με το Τμήμα Τοπογραφικών μελετών.)
 • Κυκλοφοριακή μελέτη Εμπορικού Κέντρου Χαλανδρίου. Δόμηση αρχείων της μελέτης σε Περιβάλλον ARC/Info. (Σε συνεργασία με το Τμήμα Πληροφορικής, ΓΣΠ, Τηλεπισκόπησης και Εφαρμογών GNSS.)

Πελατολόγιο

 • Ευρωπαϊκή Επιτροπή
 • Υπουργείο Γεωργίας
 • Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων
 • Οργανισμός Κτηματολογίου Χαρτογραφήσεων Ελλάδος
 • Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών
 • Υπουργείο Πολιτισμού
 • Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Δήμοι, κοινότητες)