Ευκαιρίες Απασχόλησης

Η ΓΕΩΤΟΠΟΣ Α.Ε. βρίσκεται σε διαρκή αναζήτηση για νέους συνεργάτες με όρεξη για εργασία και πνεύμα συνεργασίας. Παρακαλώ στείλτε το βιογραφικό σας σημείωμα μέσω e-mail στη διεύθυνση geotopos@otenet.gr συμπεριλαμβάνοντας τα παρακάτω στοιχεία:

Όνομα:
Επώνυμο:
Ημ/νία Γέννησης:
Διεύθυνση Kατοικίας:
Τηλέφωνο:
Κινητό Tηλέφωνο:
E-mail:
Αντικείμενο Εργασίας:
Σπουδές:
Εργασιακή Εμπειρία:
Γλώσσες:
Γνώσεις Η/Υ:
‘Aλλα: