Κτηματολόγιο

Ξεκινά η Ανάρτηση κτηματογράφησης στους Δήμους Γαλατσίου, Ηρακλείου, Νέας Ιωνίας. «Ελέγχουμε, επιβεβαιώνουμε, διορθώνουμε»

Την Δευτέρα 13 Ιανουαρίου 2014, ξεκινά η Ανάρτηση των κτηματολογικών στοιχείων σε τρεις μεγάλους δήμους της Αττικής. Πρόκειται για τους δήμους Γαλατσίου, Ηρακλείου και Νέας Ιωνίας. Τα στοιχεία θα παραμείνουν αναρτημένα για δύο μήνες (έως την Τετάρτη 13 Μαρτίου 2014) στα Γραφεία Κτηματογράφησης.

Εκτός από την Ανάρτηση των κτηματολογικών στοιχείων στο Γραφείο Κτηματογράφησης, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των δικαιούχων θα αποσταλούν  αποσπάσματα από τους Κτηματολογικούς Πίνακες και τα Διαγράμματα, στη διεύθυνση επικοινωνίας που έχει δηλωθεί από κάθε πολίτη. Στο περιεχόμενο των ενημερωτικών αυτών φακέλων, είναι σκόπιμο να δώσετε ιδιαίτερη προσοχή πριν την προσέλευση σας στο γραφείο Κτηματογράφησης.

Σκοπός της Ανάρτησης είναι, μέσω της δημοσιότητας των στοιχείων κτηματογράφησης, να δοθεί η δυνατότητα στους δικαιούχους να λάβουν γνώση της καταγραφής των ιδιοκτησιών τους, ώστε να ελέγξουν, να επιβεβαιώσουν ή και να διορθώσουν τυχόν σφάλματα. Η διαδικασία αυτή διασφαλίζει ότι η κτηματολογική βάση θα ολοκληρωθεί σωστά και δεν θα υπάρχουν προβλήματα στη μετέπειτα λειτουργία του Κτηματολογίου στις εν λόγω περιοχές. Συνεπώς, στη φάση αυτή η συμμετοχή των πολιτών είναι απαραίτητη προκειμένου να αποφύγουν άσκοπη ταλαιπωρία στο μέλλον. 

Μετά την ολοκλήρωση της Ανάρτησης, που περιλαμβάνει την υποβολή και εξέταση αιτήσεων διόρθωσης / ενστάσεων και την αντίστοιχη διόρθωση στους κτηματολογικούς πίνακες, τα προσωρινά κτηματολογικά στοιχεία οριστικοποιούνται, τελειώνει η μελέτη κτηματογράφησης και ξεκινά να λειτουργεί το Εθνικό Κτηματολόγιο στις συγκεκριμένες περιοχές στη θέση των αντίστοιχων Υποθηκοφυλακείων.

Ηλεκτρονική Ανάρτηση κτηματογράφησης

Κάθε δικαιούχος μπορεί να δει τα στοιχεία της Ανάρτησης που τον αφορούν και ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Κτηματολογίου www.ktimatologio.gr στο portal e-ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες.

Ηλεκτρονικά επίσης υποστηρίζεται η υποβολή αίτησης διόρθωσης προσωπικών στοιχείων μέσω της ειδικής εφαρμογής Ανάρτηση στην ενότητα «Κτηματογράφηση» του portal. Απαραίτητα στοιχεία για την πρόσβαση στην υπηρεσία αυτή είναι τρία «κλειδιά»: Αριθμός Πρωτοκόλλου Δήλωσης, Κωδικός Προσώπου και Κωδικός Ιδιοκτησίας, τα οποία αναγράφονται πάνω στο Αποδεικτικό Υποβολής Δήλωσης που παραλήφθηκε κατά την υποβολή της δήλωσης.

Στοιχεία επικοινωνίας Γραφείου Κτηματογράφησης:

Τα Γραφεία Κτηματογράφησης και για τους τρεις Δήμους (Δήμος Γαλατσίου, Δήμος Ηρακλείου, Δήμος Νέας Ιωνίας) στεγάζονται σε ενιαίο χώρο σε κτίριο στη διεύθυνση:

Στράβωνος 3 και Εθνικής Αντιστάσεως, Νέα Ιωνία (πλησίον της Ψυχιατρικής Κλινικής Αγίας Όλγας)

Τηλέφωνο: 210 3300884

Ώρες λειτουργίας:

Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή: 8.30 – 17.30

Τετάρτη: 8.30 – 19.30