Κυκλοφοριακές και Συγκοινωνιακές μελέτες

Το Τμήμα Κυκλοφοριακών και Συγκοινωνιακών μελετών εκπονεί Κυκλοφοριακές και Συγκοινωνιακές μελέτες για διάφορους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς. Από τα διάφορα έργα που έχει αναλάβει η εταιρεία έχει αποκτήσει πολύτιμη πείρα στον τομέα αυτό.

Τομείς δραστηριοτήτων

  • Κυκλοφοριακές μελέτες
  • Συγκοινωνιακές μελέτες

Έργα

  • Κυκλοφοριακή μελέτη Εμπορικού Κέντρου Χαλανδρίου. Δόμηση αρχείων της μελέτης σε Περιβάλλον ARC/Info.
  • Μελέτη κυκλοφοριακών ρυθμίσεων Δήμου Αμαρουσίου. Δόμηση αρχείων της μελέτης σε βάσεις δεδομένων για Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών σε περιβάλλον ARC/Info.
  • Μελέτη εφαρμογής συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης στην Παραλία του Δήμου Ν. Μάκρης.
  • Μελέτη εφαρμογής συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης στο Εμπορικό κέντρο του Δήμου Γλυφάδας.

Πελατολόγιο

  • Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων
  • Οργανισμός Κτηματολογίου Χαρτογραφήσεων Ελλάδος
  • Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Δήμοι)